ΚΑΛΑΘΙ
Πολιτική ποιότητας ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ ΑΕΒΕ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει την πολιτική διάθεσης μόνο εκείνων των προϊόντων τα οποία έχουν την απαιτούμενη, υψηλή ποιότητα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες ποιότητας των πελατών

 

Είναι κατά συνέπεια σημαντική απαίτηση αυτής της πολιτικής της εταιρείας μας να παράγει και να προμηθεύει τους πελάτες της με προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και με την ποιότητα εκείνη που συνεπάγεται από την ακολουθία των σχετικών διεθνών και εθνικών τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, και στα πλαίσια αυτού του στόχου οι ιδιότητες και η απόδοση των προϊόντων μας αντανακλούν πλήρως τις απαιτήσεις της αγοράς, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν υψηλό βαθμό ικανοποίησης στον πελάτη.

 

Αυτή η "πολιτική ποιότητας" εκδίδεται για να καταδείξει με σαφήνεια την δέσμευση της Διοίκησης σχετικά με την ποιότητα, αφού τέτοιες ενέργειες που έχουν ως στόχο την ποιότητα, είναι αναγκαίες για μακροπρόθεσμη επιτυχία, ανταγωνιστικότητα και φήμη της εταιρείας, αλλά και οι οποίες συντελούν σημαντικά στην επίτευξη της ατομικής βελτίωσης και ικανοποίησης των εργαζομένων.

                                                     Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                                                        Ιωάννης Ορμπέσκος